głosowy asystent w samochodzie

Wirtualni asystenci w samochodach: wzrastający trend

Liczba użytkowników samochodowych asystentów głosowych w USA wzrosła o 13,7% w okresie od września 2018 do stycznia 2020. Wg najnowszego raportu Voicebot.AI dzisiaj w samych Stanach Zjednoczonych już 130 milionów osób korzysta z głosowych asystentów podczas jazdy.

Voicebot AI oszacował, że ponad 50% dorosłych miało do czynienia z asystentami głosowymi w samochodzie. Zbadano także, o ile w tym okresie wzrosła liczba użytkowników dziennie i miesięcznie. Są to kolejno: 29,7 mln i 83.8 mln dorosłych osób w USA.

Co trzeci korzystający z asystenta głosowego w samochodzie to regularny użytkownik

Voicebot AI wraz ze sponsorem badania – Cerence – ustalili ponadto, jak często użytkownicy korzystają z samochodowych asystentów. Okazuje się, że z przytoczonych liczb dotyczących użytkowników aż 1/3 to osoby regularnie korzystające z tej technologii. Smartfony są jednak nadal najczęściej używanym urządzeniem do korzystania z asystenta głosowego.

Miesięczni aktywni użytkownicy asystentów głosowych w samochodzie to 64,6%, a dzienni aktywni użytkownicy 22,9%. Właściciele inteligentnych głośników częściej byli również miesięcznymi i codziennymi aktywnymi użytkownikami asystentów głosowych w samochodzie, odpowiednio 72,7% i 24,9%. Kobiety były nieco bardziej skłonne do korzystania z asystentów głosowych w samochodzie niż mężczyźni.        

Asystenci głosowi a voceiboty w biznesie

Czy popularyzacja głosowych asystentów w samochodzie może mieć wpływ na popularyzację głosowych technologii również w biznesie? Jak najbardziej. Przyzwyczajenie do pewnych form korzystania z technologii w prywatnym życiu to trend, który zauważają też przedsiębiorcy czy osoby zarządzające w dużych korporacjach. Wdrażanie innowacji, które są akceptowane przez użytkowników to niższe ryzyko przedsięwzięcia. Korzystając z rozwiązań znanych i lubianych przez konsumentów, jak chociażby głosowe technologie, zwiększa się szansę na ich pozytywny odbiorów wśród swoich klientów i tym samym na sukces danej innowacji.

Źródło: Voicebot AI, Styczeń 2020,

Link do publikacji: https://voicebot.ai/2020/02/20/u-s-in-car-voice-assistant-users-rise-13-7-to-nearly-130-million-have-significantly-higher-consumer-reach-than-smart-speakers/