automatyzacja w bankach a redukcja zatrudnienia

Voiceboty i automatyzacja redukują zatrudnienie w oddziałach banków

Automatyzacja przyspiesza na niespotykaną dotąd skalę, m.in. w sektorze bankowym. Z danych podanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że tylko w 2019 roku banki zredukowały zatrudnienie o 5,7 tys. osób i zamknęły 559 placówek. Czy ten trend przybierze na sile?

Sektor bankowy jest jednym z pierwszych beneficjentów zmian technologicznych bazujących na sztucznej inteligencji. Wszystkie największe instytucje finansowe na świecie i w Polsce w 2020 roku automatyzują procesy za pomocą dostępnych na rynku narzędzi.

Kierunek zmian na rynku pracy w branży finansowej

Kredyty i inne usługi bankowe wciąż sprzedają się dobrze. Banki redukują zatrudnienie przede wszystkim dlatego, że mniejsza się liczba placówek na terenie całego kraju. Redukcja ich liczby wiąże się przede wszystkim ze zmianami zwyczajów samych konsumentów. Coraz mniej osób odwiedza stacjonarne placówki, upowszechnia się natomiast korzystanie z usług online. Bankowość elektroniczna, aplikacje mobilne, możliwość wykonania szybkiego połączenia telefonicznego to główne powody, dla których klienci nie odwiedzają już oddziałów bankowych tak często jak kiedyś.  

Innym czynnikiem jest postępująca robotyzacja i automatyzacja (na przykład voiceboty na infolinii), która redukuje potrzebę zatrudniania pracowników do najbardziej schematycznych działań.

Jakie działania są automatyzowane w banku?

Procesy, które można automatyzować to przede wszystkim te, które są schematyczne i powtarzalne. Im częściej wykonywane jest dane zadania i im prościej ułożyć instrukcję jego wykonania, tym zapewne szybciej zostanie zautomatyzowane. Do takich procesów w bankach należą m.in.:

1) obsługa infolinii (np. połączenia przychodzące):

– udzielanie informacji na ogólne pytania (np. FAQ),

– weryfikacja i autoryzacja klienta,

– udzielanie odpowiedzi na pytania szczegółowe (np. dostępność środków na koncie);

2) przetwarzanie danych o klientach (np. automatyczne systemy oceny zdolności kredytowej danego klienta);

3) usprawnienie procesów biurowych.

Najwięcej pracowników w centralach banków

Coraz większa liczba procesów podlegających robotyzacji i/lub automatyzacji może oczywiście przekładać się na malejącą liczbę zatrudnionych w oddziałach. Dzisiaj w centralach banków zatrudnionych jest więcej pracowników niż we wszystkich oddziałach na terenie całego kraju.

Źródło https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zwolnienia-w-bankach-Ponad-5-7-tys-osob-w-2019-r-7821632.html