konwersacyjna sztuczna inteligencja w Fintech

Konwersacyjna sztuczna inteligencja w FinTech wg Voice Report 2021

Jak rozwija się konwersacyjna sztuczna inteligencja w bankach i finansach? Właśnie opublikowano wyniki corocznej ankiety Voice Report realizowanej przez firmę Modev i wpieranej przez Haptik. W badaniu wzięło udział 308 liderów branży finansowej i bankowej. Zebrane wywiady posłużyły lepszemu zrozumieniu aktualnych zastosowań oraz potencjału konwersacyjnej AI w sektorze fintech.

O uczestnikach badania AI w Fintech: globalne źródła danych

Aż 73% badanych pochodzi z USA, ale reprezentowane są także inne regiony kraje i kontynenty: Kanada, Australia, Ameryka Południowa, Europa, Azja i Afryka.

O wiele bardziej zróżnicowane są sektory reprezentowane przez badane podmioty:

Źródło: Voice Report: Conversational AI in FinTech. Annual Survey 2021.

Na jakim etapie jest konwersacyjna sztuczna inteligencja w FinTech?

Obecnie firmy z sektora finansowo-bankowego są różnych etapach korzystania z konwersacyjnej sztucznej inteligencji. Prawie 70% respondentów potwierdziło, że już wdrożyło działania w tym kierunku: są to m.in. chatboty i dedykowane aplikacje. 25% znajduje się na etapie badań, jednak bez wdrożeń produkcyjnych. 6% dopiero obserwuje istniejące możliwości, nie podejmując działań. Tak więc wynika z nich, że w tematyce konwersacyjnej AI przeważają entuzjaści. „Stojący z boku” należą dzisiaj już raczej do mniejszości.

Źródło: Voice Report: Conversationil AI in FinTech. Annual Survey 2021.

Konwersacyjna AI a platformy

Firmy korzystające z AI korzystają z różnych platform. Aż 68% przypada na Google Action i Google Action for Android.

Źródło: Voice Report: Conversationil AI in FinTech. Annual Survey 2021.

Kto jest głównym odbiorcą konwersacyjnej sztucznej inteligencji?

W 48% przypadków głównymi „odbiorcami” konwersacyjnej AI są klienci końcowi – konsumenci (end customers). W 19% przedsiębiorstwa B2B (B2B Enterprise Companies), w 22% agencje rządowe, w 11% klienci wewnętrzni – pracownicy (empleyees). Te zróżnicowane grupy pokazują oczywiście, ze technologia nie ma jednego zastosowania, lecz jest narzędziem, które może realizować różne cele i angażuje już dzisiaj różne grupy odbiorców.

Czego jeszcze dowiesz się z Voice Report 2021?

Wnioski

Jednym z cennych wniosków, jakie płyną z raportu jest także ten, że chat i voice powinny być wdrażane równocześnie. Reasumując: zamiast podejmować próbę wyboru tylko jednego z interfejsów, lepiej działać nad jednym i drugim. Takie stanowisko poparła prawie połowa ankietowanych. Również niemal 50% badanych deklaruje, że platformy takie jak Google Assitant czy Alexa są w pełni wystarczające dla ich obecnych potrzeb. Dla odmiany – przeciwnego zdania jest t19% ankietowanych, którzy opowiedziało się za tworzeniem customizowanych asystentów.  

Inne informacje

Raport zawiera też szereg informacji na temat zastosowań konwersacyjnej AI w FinTech. Prawdopodobnie dla wielu czytelników godne uwagi będą też dane dotyczące budżetów, jakie są przeznaczane na cele rozwój AI. Warte odnotowania są też terminy, w jakich planowane są przyszłe działania. Tym bardziej, że często są one bardzo bliskie (nawet do 3 i 6 miesięcy), co dodatkowo potwierdza tezę o wysokiej aktywności organizacji na polu AI.

Po szczegóły zapraszamy tutaj.

Szukasz dodatkowych informacji o voicebocie w banku? Znajdziesz je pod tym tagiem.