voicebot sztuczna inteligencja

Czy voicebot to sztuczna inteligencja?

W branżowych i medialnych publikacjach coraz częściej słyszymy termin sztuczna inteligencja w kontekście chatbotów i voicebotów. Pojawia się więc pytanie: czy asystenci głosowi to rzeczywiście AI? Czy te terminy są tożsame? Jakie technologie rzeczywiście są punktem wyjścia dla systemów konwersacyjnych, a które tylko dodatkową opcją?  

Sztuczna inteligencja: co rozumiemy pod tym pojęciem?

Coraz częściej w kontekście sztucznej inteligencji mówi się o systemach, które będą naśladować zdolności ludzkiego mózgu. I choć moce obliczeniowe komputerów wciąż się rosną, a boty rozmawiają z nami coraz płynniej, na tę chwilę nie powstał jednak jeszcze żaden system, który można by określić jako inteligencję „na ludzkim poziomie”.

Sztuczna inteligencja to bardzo pojemny termin, który dzisiaj stosowany jest bardzo często w szerokim kontekście. SI to cała dziedzina informatyki, w ramach której powstają modele zachowań i programy je wykorzystujące. Sztuczna inteligencja stoi zarówno za rozpoznawaniem obrazów,  jak i technologią rozpoznawania mowy. Zarówno machine learning, jak i deep learning to SI. Na bazie tych rozwiązań można tworzyć systemy do automatyzacji w organizacjach, jednak nie każdy prosty system konwersacyjny bazuje na AI. Tak zwane chatboty pierwszej generacji nie korzystały w ogóle ze sztucznej inteligencji. Dzisiejsze voiceboty już tak.

Sztuczna inteligencja jako część składowa voicebota

Każdy głosowy asystent, aby funkcjonować, musi korzystać z technologii rozpoznawania mowy. Już sam ten fakt powoduje, że sztuczna inteligencja jest voicebotowi w zasadzie niezbędna. Voicebot bazuje więc na technologii SI, aby móc „odczytać” intencje użytkownika i przełożyć je na zrozumiałe dla siebie polecenie. Słowa użytkownika przetwarzane są z dźwięku na tekst, na następnie wyszukane odpowiedzi za pomocą syntezatora mowy są ponownie artykułowane dźwiękowo do użytkownika. Bez takiego przetwarzania języka naturalnego, niemożliwe byłoby działanie głosowych asystentów.

AI jako dodatkowe wsparcie w budowaniu bazy wiedzy

O ile sam mechanizm rozpoznawania mowy bazuje na SI, o tyle do działania bota sztuczna inteligencja jest jeszcze niewystarczająca. Przy budowaniu bazy wiedzy konieczne jest oparcie programu na tzw. regułach, które wytyczają botowi zakres jego odpowiedzi oraz ograniczają np. działania niepożądane. Te reguły mogą oczywiście też zostać wsparte technologią machine learning, która otwiera przed systemem zdolność do samodzielnego uczenia się. Wbrew pozorom nie jest to jednak konieczny warunek funkcjonowania bota. Tak jest dlatego, że większość dużych organizacji przykłada ogromną wagę do przewidywalności bota, a zbyt mocne pominięcie reguł z korzyścią dla machine learning, może skutkować zachowaniami systemu innymi niż te oczekiwane. Sztuczna inteligencja jest więc raczej technologią wspierającą prawidłowe odpowiedzi na pytania niż podstawą prawidłowego funkcjonowania chatbota czy voicebota.  

Potencjał AI w prognozowaniu

sztuczna inteligencja w prognozowaniu

Budowanie bazy wiedzy jest z pewnością jednym z najważniejszych etapów tworzenia bota, ale nie jedynym. Coraz częściej voiceboty nie są już tylko prostymi komunikatorami, ale systemami, które potrafią np. raportować czy prognozować. I właśnie w przewidywaniu trendów sztuczna inteligencja może być niezastąpiona. Ten proces można z powodzeniem powierzyć machine learning. Przykład? Jeśli voicebot obsługuje proces reklamacji, jest w stanie wykryć wzrosty i spadki rozmów związanych z tą kategorią. Może w przyszłości informować, jakie grupy produktów czy usług są związane z większym ryzykiem reklamacyjnym oraz w jakim terminie i o jakiej porze spodziewać się takich zgłoszeń. Coraz więcej systemów do automatyzacji zostaje wzbogaconych w takie możliwości. Pozwala to firmie lepiej przygotować się na obsługę klienta w tym obszarze.  

Testy przy wdrożeniach: AI też pomoże

sztuczna inteligencja przy testowaniu voicebota

O testowaniu często mówi się jako o ostatnim elemencie pracy nad voicebotem. W praktyce u doświadczonych dostawców botów, proces ten trwa już w trakcie trenowania bota. Testy mają na bieżąco weryfikować, czy bot działa prawidłowo czy też w jego odpowiedzi wkradły się pewne nieprawidłowości. I tutaj także pomaga machine learning. Dzięki sztucznej AI proces testowania odbywa się o wiele szybciej i skuteczniej. Automatyzacja procesu pozwala na znaczne przyspieszenie procesu wdrożenia sprawnie działającego voicebota lub chatbota.

Podsumowanie: czy voicebot to sztuczna inteligencja?

Voicebot to głosowy asystent, ale jak najbardziej jest to też rozwiązanie bazujące na sztucznej inteligencji. Chatboty również mogą być wspierane AI, choć nie dotyczy to wszystkich systemów konwersacyjnych obecnych na rynku. Rozpoznawanie mowy, wsparcie w obszarze tworzenia bazy wiedzy, prognozowaniu i testowaniu to obszary, do których włącza się sztuczną inteligencję, aby przygotować program. Sama sztuczna inteligencja jest jednak pojęciem znacznie szerszym i obejmującym całą dziedzinę wiedzy informatycznej.