co nowego w branży voice 2020

Co nowego w branży voice wg Voicebot.AI?

Udane wdrożenia w zakresie aplikacji głosowych, coraz wyższe budżety projektowe, rośnięcie w siłę „wielkiej dwójki”, ale też obawy związane z jasną ścieżką monetyzacji projektów: to niektóre wnioski, które płyną z raportu Voicebot.AI. Więcej szczegółów na temat Voice Industry Pulse Report. Executice Summary. May 2020. w przedstawiamy w artykule.

Raport Voicebot.AI bierze pod uwagę 3 grupy interesariuszy, które w dyskusji o branży voice mają największe znaczenie, ale też odmienne perspektywy: konsumentów, specjalistów z branży głosowej i przedstawicieli platform dostarczających usługi voice. Łącząc informacje zebrane od tych trzech grup, Voicebot.AI przedstawia swoje podsumowanie i prognozy.

Jakie trendy w dziedzinie voice w roku 2020?  

W raporcie zwraca się uwagę na trendy, które nie mogą zostać niezauważone w tym roku, ale także poleca się je jako „warte dalszego obserwowania”.

Pozytywne informacje z wdrożeń projektów voice

Z branży voice płynie wiele pozytywnych informacji po do tej pory zrealizowanych projektach. Budżety na aplikacje głosowe rosną, największe wzrosty są przy projektach przekraczających 500 000 $. Ponad połowa wszystkich projektów aplikacji głosowych jest uznawana za udane. Mniej niż 10% projektów ocenionych jest jako nieudane.

Co więcej, w samej branży pracuje coraz więcej osób: więcej programistów zajmuje się głosem na pełny etat niż w przeszłości.

Sygnały ostrzegawcze

Są też pewne niepokojące sygnały. Wart odnotowania jest na przykład gwałtowny wzrost liczby voice dewelopers planujących zmniejszenie zakresu swojej pracy na platformach asystentów głosowych w ciągu następnego roku. Ta liczba prawie podwoiła się między lipcem 2019 a styczniem 2020. Z czego to wynika? Może być to związane z innym ciekawym faktem podawanym w raporcie. Szacuje się, że z 50% do 30% spadł odsetek voice developers, którzy uważają, że ścieżka monetyzacji aplikacji głosowych jest jasna i klarowna. Eksperci Voicebot.AI obawiają się, że na te słabości mogą jeszcze zostać wzmocnione przez globalną recesję.

Z drugiej jednak strony, jest też pozytywna informacja zwrotna, ponieważ developerzy widzą potencjał dla rozwoju voice apps w usługach.

Wielka dwójka („big 2”)

Rynek głosowych platform został dzisiaj zdominowany przez „wielką dwójkę”. Amazon Alexa i Google Assistant – te dwa rozwiązania zdominowały wszystkie rankingi. Ich udział w przemyśle voice osiągnął 70% wartości przemysłu głosowego.

Prognozy zakładają też utrzymanie rynkowej pozycji Google.

Voice 2020: co jeszcze słychać w branży?

Wzrastająca pozycja Google i Amazon, udane realizacje, wątpliwości voice developers co do ścieżek monetyzacji, to oczywiście nie jedyne przedstawione przez Voicebot.AI prognozy. Na uwagę zasługują także analizy podejścia do głosowych rozwiązań marketerów, którzy coraz wyraźniej dostrzegają potrzebę właściwej promocji głosowych aplikacji.

Pojawia się też wyraźnie zdefiniowana potrzeba, aby funkcjonalność aplikacji głosowych przenosiła się w kierunku wymiernych rezultatów.

Źródło: https://research.voicebot.ai/report-list/voice-industry-pulse-report-2020/