Unia Europejska biala ksiega AI

Biała Księga AI: Europa ma plan na sztuczną inteligencję

Europa ma coraz wyraźniejszą wizję cyfrowego rozwoju. Biała Księga AI powstała, aby nasz region mógł skutecznie konkurować z Chinami i USA w zakresie sztucznej inteligencji. Wydatki związane z tą dziedziną planowane są wstępnie na 200 mld Euro w ciągu najbliższej dekady. Cel do osiągnięcia: bycie globalnym liderem w gospodarce opartej na danych.

Biała Księga AI to nie pierwszy taki dokument, który przygotowała Komisja Europejska. „Białe księgi” KE to po prostu dokumenty, które zawierają propozycje działań Unii w określonych dziedzinach. Publikacje tych dokumentów są często punktem wyjścia dla szerokich konsultacji. „Biała księga sztucznej inteligencji” ma wspierać ukierunkowanie dziedziny, o której już od dłuższego czasu mówi się jako o kluczowej dla dalszego rozwoju gospodarczego.

AI tak, ale nie w oderwaniu od europejskich wartości

Unia Europejska uznała, że rozwój sztucznej inteligencji jest niezwykle istotny, ale jednocześnie nie może odbywać się bez tych wartości, które znajdują się u podstaw europejskiej kultury:

Ponieważ technologia cyfrowa staje się ważniejszą częścią każdego aspektu życia, ludzie powinni być w stanie jej zaufać. Wiarygodność jest również warunkiem jej wdrożenia. To jest szansa dla Europy, biorąc pod uwagę silne przywiązanie do wartości i praworządności, a także udowodnioną zdolność do budowania bezpiecznych, niezawodnych i wyrafinowanych produktów i usług od obszaru lotnictwa po energetykę, motoryzację i wyposażenie medyczne  – europejska „Biała Księga Sztucznej Inteligencji”.

Czego UE oczekuje od AI? Wizje rozwoju

Europejska wizja rozwoju sztucznej inteligencji zakłada, że rozwój technologii ma przynieść korzyści nie tylko gospodarce, ale też społeczeństwu. Jednocześnie, KE prognozuje, że Europa ma stać się „globalnym centrum danych”. Na rozbudowę tej infrastruktury planuje się przeznaczyć nawet 4-6 mld euro.

Biała Księga: punkt wyjścia dla strategii AI w Europie

Biała księga AI zostanie teraz poddana publicznym konsultacjom, które wg planu kończą się 19 maja 2020 roku. Odnosząc się do informacji zwrotnych, jakie w wyniku konsultacji zostaną zebrane, Komisja podejmie dalsze kroki odnośnie rozwoju bezpiecznej sztucznej inteligencji w UE. 

Źródło: PAP/SG, SztucznaInteligencja.org

Link do Białej Księgi Sztucznej Inteligencji znajdziesz tutaj.