asystenci głosowi w kanałach marketingowych

Asystenci głosowi w kanałach marketingowych wg Voicebot.AI

Co myślą o asystentach głosowych marketerzy i jakie mają plany na rok 2021? Czy sztuczna inteligencja w wersji voice to dzisiaj istotny kanał komunikacji z konsumentami? Czy marketerzy mogą sprzyjać powstawaniu jeszcze lepszych voicebotów? czym jest dzisiaj voice marketing? Na te i inne pytania odpowiedzi przynosi najnowszy marcowy raport Voicebot.AI: The state of voice assistants as a marketing channel. Jest to jednocześnie pierwszy z planowanego cyklu raportów badających nastroje i aktywność marketerów w kontekście technologii głosowych. Badanie przeprowadzono na próbie 300 ankietowanych z firm o różnej wielkości.

Dlaczego ankietowano i zbierano opinie marketerów?

Marketerzy to obok konsumentów, dostawców technologii i developerów grupa badanych uznana za kluczową przez Voicebot.AI. Marketerzy pełnią bardzo ważną rolę przy powstawaniu aplikacji głosowych, ponieważ to tutaj powstaje wiele potencjalnie kluczowych pomysłów na trafione rozwiązania:

Wiele funkcji i treści, które użytkownicy głosowych asystentów uważają za atrakcyjne wyłania się właśnie ze strategii produktowych i inicjatywy marketerów. – Voicebot.AI

Nastroje i aktywność marketerów uznano więc za ważny element dla dalszego rozwoju voice AI.

Asystenci głosowi w kanałach marketingowych: jak voice marketing oceniają sami marketerzy?

W tym roku marketerzy dostrzegają wartość głosowych asystentów. Aż 29% z nich uważa, że to niezwykle istotny kanał do komunikacji z ich klientami, 32% określa go jak znaczący. Tak więc ponad 60% ankietowanych przyznaje, że głosowi asystenci są ważni z perspektywy marketingowej. To dwukrotnie więcej w odniesieniu do roku 2018.

asystenci głosowi w kanałach marketingowych istotne kanały
Źródło: Voicebot.AI: The state of voice assistants as a marketing channel

Co ciekawe, spory entuzjazm widać głównie w większych organizacjach:

Brand marketers z firm zatrudniających powyżej 500 pracowników w porównaniu z innymi marketerami wyrazili poparcie aż o 13 punktów procentowych wyższe dla działań z zakresu product search i o aż 17 punktów procentowych wyższe dla voice commerce z potwierdzeniem transakcji. – Voicebot.AI

Kluczowa zmiana w podejściu do potencjału voice: coraz więcej rozwiązań własnych i customizowanych

Jeszcze w 2019 roku marketerzy planowali wdrażać głosowe aplikacje przede wszystkim bazując na ogólnie dostępnych platformach takich jak Google Asystent czy Alexa od Amazona. W 2021 to podejście ulega zmianie. Planowanych jest coraz więcej wdrożeń, które są w pełni własnością danych organizacji i przez nie obsługiwane. Posiadanie na własność swojego asystenta to coraz wyraźniej  widoczny trend w 2021 roku.

Najpopularniejszy kanał udostępniania konsumentom własnych asystentów głosowych to obecnie aplikacje mobilne. Około 50% firm udostępnia asystentów głosowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych, 43% jako rozwiązanie „zaszyte” w produkcie, 33% na stronie internetowej.

Asystenci głosowi w kanałach marketingowych miejsca deploymentu
Źródło: Voicebot.AI: The state of voice assistants as a marketing channel

Rośnie nie tylko entuzjazm, ale też wydatki na voice

Asystenci głosowi w kanałach marketingowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a to ma swoje odzwierciedlenie również w zatwierdzonych wydatkach marketingowych na ten rok:

W 2019 roku jedynie 14,6% marketerów spodziewało się, że budżety na aplikacje voice osiągną rocznie 100 000 USD, w 2021 odsetek ten wzrósł do 34,4%. […] Taki wzrost budżetów sugeruje poparcie organizacji dla projektów voice. – Voicebot.AI

Główny cel inwestycji w voice w 2020/21: nauka technologii

Jako główny cel wdrażania technologii voice w 2020 roku wskazano naukę tej technologii i lepsze przyjrzenie się temu, jak może potencjalnie wpłynąć na wybrane metryki. Dla dalszego rozwoju głosowych asystentów kluczowa jest więc odpowiedź na pytanie: czy poczynione inwestycje wykażą oczekiwane zwroty, w tym pozytywny wpływ na sprzedaż oraz user experience? Dużym wyzwaniem będzie także określenie, w jakich kanałach i przy jakich działaniach komunikacja głosowa przynosi najlepsze efekty oraz w jaki sposób najlepiej zaprojektować conversational flow, aby przyniósł jak największą korzyść zarówno użytkownikom (poprawa customer experience), jak i bezpośrednio organizacji (sprzedaż).

Asystenci głosowi w kanałach marketingowych: 4 typowe strategie

Raport Voicebot.AI wyróżnia 4 typowe strategie w podejściu marketerów do technologii głosowych, w których ważne są dwie zmienne: zasięg i funkcjonalność. Wśród wdrażających wymienia się kolejno:

  1. Players: zaangażowani w aktywność na podstawowym poziomie, umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji, wdrożenia na bazie Google Asystenta i Alexy.
  2. Explorers: Skoncentrowani na docieraniu do konsumentów na różnych platformach i urządzeniach, korzystają z wielu kanałów.
  3. Miners: skupieni na budowaniu własnych asystentów, najczęściej dostępnych z poziomu aplikacji mobilnych, zaszytych w produkcie lub na stronie internetowej. Ważna jest funkcjonalność i UX.
  4. Integrators: multiplatformowość, wykorzystanie wielu możliwości i funkcji technologii głosowych własnych i zewnętrznych, customizacja rozwiązań, omnichannel, spójność. Kluczowa jest poprawa jakości obsługi klienta.
Asystenci głosowi w kanałach marketingowych jakie strategie
Źródło: Voicebot.AI: The state of voice assistants as a marketing channel.

Prognoza od Voicebot.AI: voice marketing rozwinie się szybko

Dzisiaj asystenci głosowi w kanałach marketingowych to coś więcej niż tylko moda czy PR-owe zagranie wymierzone na zdobycie popularności w mediach. Po etapie poznawania i uczenia się technologii w firmach przyszła kolej na coraz więcej wdrożeń, które przyniosą wymierne efekty biznesowe. Wyzwaniem jest takie wykorzystanie technologii głosowych w marketingu, aby jednocześnie poprawić satysfakcję klienta (w tym skrócić czas oczekiwania na pomoc oraz ułatwią dostęp do contentu marki) oraz obniżyć koszty jego obsługi.

Źródło:

  1. Voicebot.AI: The state of voice assistants as a marketing channel. March 2021.
  2. Obrazek wyróżniający: Freepik.com